V pondělí 25. května začíná výuka přihlášených žáků.
Je nutné, aby žáci přinesli vyplněné Čestné prohlášení. (kromě těch, kteří ho už odevzdali)
Děti budou čekat na zahájení vyučování každý den před školou, v prostorách školního dvora a u vchodu k tělocvičně v bezpečných rozestupech a s rouškou. Vstup do školy je umožněn jen dětem, nikoliv doprovázejícím osobám. Pedagogové si žáky vyzvednou u vchodů následovně:
7.20 - 1. třída - tradiční vchod pro žáky od OÚ (Z. Kallerová)
7.20 - 2. třída - služební vchod od OÚ (I. Zemanová)
7.20 - 4. třída - vchod ze dvora (P. Šenková)
7.20 - 5. třída - 2 skupina - vchod k tělocvičně (L. Vlčková)
7.25 - 3. třída – tradiční vchod pro žáky od OÚ (J. Odehnalová)
7.25 - 5 třída - 1. skupina – vchod ze dvora (L. Cigánková)

Výuka bude probíhat v kmenových třídách, kromě 2. skupiny 5. třídy, která bude mít vyučování v 6. třídě na 2. stupni (proto vchod od tělocvičny).
Vyučování bude 4 vyučovací hodiny (7.30 – 11.10), rozvrh hodin si určuje každý vyučující.
Třídní učitelé budou vyučovat všechny předměty, kromě AJ v 5.tř. Tělesná výchova a hudební výchova nebudou.

Přestávky (včetně oběda) jsou uzpůsobeny tak, aby se minimalizoval kontakt žáků různých skupin ve společných prostorách.
Oběd bude pro 1. a 2. ročník zajištěn do tříd, ostatní skupiny se budou střídat v jídelně.
Připomínáme, že přihlášení na obědy si zajišťují rodiče sami (tel: 727 940 069 , pevná linka ŠJ již není v provozu).

Odpolední zájmové činnosti 1. a 2. třídy (A. Jenáčková, Z. Solovská) se budou uskutečňovat v jednotlivých odděleních ŠD a venku, ostatní ročníky (J. Krestýnová, E. Navrátilová) ve třídách a venku. (výtvarné, pracovní, sportovní aktivity a hry)
Je nutné písemně nahlásit čas a způsob odchodu (žáka vyzvedne…., žák odchází sám v …. hodin). Buď až do konce školního roku, nebo na jednotlivé dny. Odpolední pobyt je zajištěn do 15.30, samozřejmě je možný dřívější odchod domů. Domluva s učiteli bude probíhat telefonicky (kontakty na web-stránkách tříd).

Žáci budou denně vybaveni 2 rouškami a 2 sáčky na jejich uložení. Ostatní pomůcky, svačinu atd, jako do běžného vyučování.
Škola má k dispozici všechny prostředky k zajištění ochrany zdraví dětí a bude postupovat dle pokynů MŠMT.

Žáci, kteří se nebudou účastnit vyučování budou i nadále vzdělávání distanční formou.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele, nebo ředitelku školy.

Upozorňujeme na informaci Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje: do konce školního roku bude v rámci autobusové dopravy platit režim jarních prázdnin.

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!