V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4. je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Docházka není pro tyto žáky povinná. Vyučované předměty budou český jazyk a literatura a matematika. První konzultace proběhne v pondělí 11. května: od 8 do 10 hodin český jazyk, od 10 – 12 hodin matematika. Přestávky budou podle potřeby. Termíny dalších konzultací budou upřesněny po domluvě.
Prosíme, aby žáci přišli vchodem k tělocvičně. Je nutné přinést vyplněné čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení bude předáno rodičům do čtvrtka 7.5. společně s dalšími informacemi o výuce.
Veškerá hygienická opatření budou v souladu s pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce šk. roku 2019/2020.

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!