• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06

Obnovení provozu školní jídelny

Školní jídelna obnovuje svůj provoz od pondělí 20. dubna. Vaří se pro cizí strávníky ve stejném režimu jako před uzavřením, výdej stravy do jídlonosičů bude v obvyklém čase od 10.30 do 11.30.
Obědy mohou odebírat také žáci ZŠ a to za cenu 55 Kč.
Přihlášky přijímá vedoucí kuchyně p. Navrátilová na tel. 727940069.