• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06

Malá technická univerzita

V listopadu se žáci první a druhé třídy zapojili do projektu „Malá technická univerzita“. První schůzka, na téma STAVITEL, se uskutečnila 3.11.2022. Setkání začalo na koberci rozhovorem, kde žáci získali informace, jak vzniká město nebo vesnice, o dodržování bezpečnosti na stavbách a piktogramech označujících důležité stavby města.
Poté se pustili do stavby cest z puzzlí podle plánků. Spojením všech cest vzniklo město, do něhož vystavěli z kostiček lega budovy, v nichž sídlí důležité instituce.
V druhé části si zahráli na kartografy a do mapy se silnicemi zakreslovali všechny stavby podle toho, na která místa je postavili.
Ve třetí části, na školním dvoře, si procvičili paměť a zavzpomínali, na všechny stavby na mapě a po splnění úkolů dostali obrázky piktogramů, umístili do slepé mapky.
Na závěr získali diplom úspěšného stavitele.
Druhá schůzka na téma ARCHITEKT proběhla 21.11.2022. V úvodu byli žáci seznámeni s pojmem architekt. Co člověk, jehož povoláním je architekt, dělá, jaké známe typy budov a co musí tyto budovy a jejich okolí mít. Sami žáci si navrhli a postavili svoje stavby z lega, které poté představili. Objevil se mrakodrap, panelák, garáž, rodinné domy, hvězdárna i pošta.
V následující části projektu zjistili, jak vypadá technický výkres, tedy plán budovy, z něhož je možné vyčíst postavení obvodových zdí, příček, dveří, oken a vybavení.
Podle jednoduchého plánku poté postavili z lega budovu s vybavením i střechou a následně vytvořili její plánek z dřívek a barevných papírů. V závěru sestavili věž z kostek lega a získali diplom s certifikátem ARCHITEKTA. 

Mgr. Zdenka Kallerová