• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06

Radioamatér ve školní družině & vyhlašujeme SOUTĚŽ

.--.|---|....|---|-..|---|...-|-.--||.-|-..|...-|.|-.|-||.--.|.-.|.|.---|.||-..|.-.|..-|--..|..|-.|.-||--..|...||...|..-|--|...-|.-|.-..|-..|--...-|
se neslo z telegrafu naší odpolední družinou při posledním listopadovém pátku. Rozlučku s živlem „vzduchem“, který nás provázel v podzimním období, jsme se rozhodli pojmout netradičně a tak trochu z fyzikálního ranku. Byli jsme proto moc rádi, že naši pozvánku přijal specialista na rádiové vlny a signály a velký příznivec radioamatérského sportu Radek Ulmann, který nás zasvětil do základů radioamatérství a tajů neviditelných vln, které nás obklopují na každém kroku. Pomocí antény nainstalované na školním dvoře a vysílače jsme pod volací značkou radioamatérské licence OK2BU vysílali signály do vzdálenosti asi 2000 km a napjatě vyčkávali, kde a zda vůbec se nám podaří navázat spojení. A povedlo se! Na naši výzvu reagovala italská stanice a radioamatér jménem Frank. Radioamatérské spojení je totiž formou společenského kontaktu, který prostřednictvím Morseovy abecedy obsahuje minimálně pozdrav, volací značky stanic a reporty o slyšitelnosti a síle signálu. Obvykle se vyměňují i další informace jako např. jméno, odkud radioamatér vysílá a také informace o počasí. Poté následovalo spojení s panem Horstem v německém Norimberku. Pokusili jsme se rovněž o další druh spojení a sice fonicky s pomocí vysílačky. Nejprve jsme jen zaslechli signály v ruštině a polštině a až na několikátý pokus jsme do třetice navázali úspěšně spojení s Belgií a panem Toonem. Na závěr měly děti možnost vyzkoušet si na telegrafu kódovat signál S-O-S a také nahlédnout do alb, které obsahovaly nejrůznější i poměrně raritní a exotické QSL lístky („radioamatérské pohlednice“) dokumentující a potvrzující uskutečněná rádiová spojení s rozličnými zeměmi z celého světa. Jednu takovou si děti za ČR a od pana Ulmanna odnesly na památku.
Tímto velmi děkujeme za technickou přípravu a čas nám věnovaný, za nevšední zajímavé vysílací odpoledne a přejeme řadu dalších úspěšných rádiových spojení se světem.
A CO SI SPOLEČNĚ ZASOUTĚŽIT?
Podaří se vám s dětmi dekódovat Morseovou abecedou zašifrovaný vzkaz v úvodu? Zájemci mohou nosit podepsané lístečky s odpovědí do školní družiny. V pátek 16.12. proběhne vylosování a předání odměny úspěšnému řešiteli/ce.

Za školní družinu Jitka Řepíková