• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06

Výlet do Sluňákova aneb „Najdi svůj živel!“

Výlet a zážitková prohlídka v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví, kam jsme zavítali
se školní družinou, se nám, myslím, náramně vydařila :)
Galerie v přírodě u Sluňákova v Horce nad Moravou nám nabídla objevovat malebná,
pozoruhodná a zvláště v tomto ročním období pestrobarevná zákoutí a hlavně strávit příjemné
odpoledne s dětmi zpestřené o pohybové a smyslové aktivity či tvoření spojené se čtyřmi elementy
– ohněm, vodou, větrem a zemí. Živly, které nás provází naším celoročním tématem ve školní
družině.
Neklidný živel oheň jsme symbolicky krotili běhací hrou „Plamínky“. Také jsme si u replik
hliněných pecí vyzkoušeli, že zvládneme vykřesat jiskru bez sirek, jen s pomocí křesadla. Lehkost
a nekonečnost vzduchu jsme oslavili čichovou schovkou a hledáním vůní v Lesním chrámu. Z jeho
vyhlídky jsme si také užili rozhled do krajiny lužních lesů a na pasoucí se zvířectvo. Uvnitř chrámu,
v kruhu tvořeném čtyřmi lavicemi, v nichž lze rozpoznat čtyři roční období, čtyři světové strany
a čtyři přírodní živly, jsme tvořili a vyráběli papírové raketky létalky. Na herním prvku s korýtky
v Kouzelném lese zvuků jsme pozorovali proudění vody a její tok krajinou. Konstrukční výzvu a to
stavbu lodiček a plavidel z přírodnin si vyzkoušíme na naší Dražůvce. Vstoupili jsme dále také do
podzemní jeskyně ve Sluneční hoře, kde vládne živel země. Prožitek tajemna, ticha a přítmí jsme
podpořili pátráním po pokladech, minerálech a tajemství, které hora skrývá. V Rajské zahradě,
monumentálním objektu lodě situovaném v krajině, jsme měli na závěr možnost zastavit se,
spočinout, rozjímat, vnímat prostor a zvuk a ohlédnout se za zážitky prožitého odpoledne.
Věřím, že si každý z nás nakonec našel ten „svůj živel“ a že si každý odvezl na památku nejen
kožený náramek s barevnými korálky jakožto živelnými symboly, ale především radost a zážitky
ze společného aktivně stráveného času v unikátní krajině.
Těšíme se na další společné objevování a putování naším živelným školním rokem!
Za školní družinu Jitka Řepíková