• Slide 01
  • Slide 02
  • Slide 03
  • Slide 04
  • Slide 05
  • Slide 06

Beseda v městské knihovně a návštěva MIC v Uničově

Ve středu 12. října jsme se s našimi druháky vypravili na besedu do městské knihovny v Uničově,
kterou pro nás připravila knihovnice paní Martina Orságová. Po milém přivítání a prohlídce knihovny
následovala beseda „Kamil knihomol“, která se nám velmi líbila.
Z knihovny jsme zamířili rovnou do MIC v Uničově, kde jsme zhlédli kolektivní výstavu uměleckého
Spolku Octopus. Počasí nám přálo, takže jsme čas do odjezdu autobusu využili k další procházce po
Uničovu. Nahlédli jsme do Kostela Nanebevzetí Panny Marie a obešli část městských hradeb.
Mgr. Jitka Odehnalová