Zápis proběhl 6. dubna a zúčastnilo se jej 25 dětí. Rodiče 10 dětí požádali ředitelku školy o odklad školní docházky o 1 rok a jejich žádosti bylo vyhověno. Do první třídy tedy nastoupí 15 dětí, jejich třídní učitelkou bude Mgr. Zdenka Kallerová.

Seznam přijatých uchazečů je uveden zde.

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!