Staří Egypťané považovali mozek za nedůležitou měkkou tkáň, kterou při mumifikaci vyhazovali jako nepotřebnou. To my už dávno víme, že mozek je řídící centrálou našeho těla i mysli. Dokonce se v březnu slaví Evropský den mozku a Světový týden mozku a neurověd.
U nás ve škole jsme mozek uctili 3. března celodenní projektovou akcí. Žáci na prvním stupni se každou hodinu věnovali jednomu smyslu. Tak se na stanovišti zraku naučili, kde máme v mozku centrum zraku, jak se mění barevné spektrum vlivem okolních jevů, posílili spolupráci oka a mozku při hledání rozdílů v obrázcích, zkusili si oční gymnastiku. Další stanoviště patřilo sluchu. Žáci si ukázali centrum sluchu v mozku, nejmenší lidské kosti sluchového orgánu, poslouchali a rozpoznávali různé zvukové ukázky dopravních prostředků, hudebních nástrojů a lidských činností. Na stanovišti čichu je čekaly aktivity spojené s poznáváním různých vůní, prakticky si vyzkoušeli, zda po čichu poznají jahody, kávu, koření, psí granule, apod. Dokonce si zahráli na testovače parfémů. Ve třídě „chuti“ objevili zóny chutí na jazyku, absolvovali ochutnávku čokolád. V poslední třídě prvního stupně byla připravena tři stanoviště na téma hmat - určit předmět hmatem, se zavázanýma očima rozeznat spolužáky a zkouška daktyloskopie.
Žáci druhého stupně se rovněž zapojili do aktivit na stanovištích. Trénovali paměť při běhací tiché poště nebo procházce koridorem, skládali obrázky, hledali předměty podle indicií, cvičili jemnou motoriku, řešili množství rébusů, kreslili reverzní obrázky, zkusili si online test svého postřehu, pokoušeli se dostat „malý“ mozek z vlašského ořechu… Úkolů a zajímavých činností prostě bylo nepřeberné množství a žáci se tak dověděli leccos nového o sobě i druhých.
Mgr. Vladimíra Piková

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!