V letošním školním roce se naše škola zapojila do dvou matematických soutěží – Matematické olympiády a Pythagoriády. Z důvodu pandemie nemoci COVID-19 a s tím spojených zvýšených bezpečnostních opatření neproběhla soutěž Matematický klokan stejně jako okresní kola soutěží: Matematická olympiáda (s výjimkou 5. ročníku) a Pythagoriáda.

Matematická olympiáda se řadí k těm nejtěžším soutěžím. Je určena pro žáky 5. až 9. tříd. Do školního kola se zapojili 3 žáci z 5. třídy a 1 žák z 6. třídy. Žáci řešili ve svém volném čase (doma) 6 náročných úloh. Aby žák mohl postoupit do okresního kola, musel mít správně vyřešené alespoň 4 úlohy. Hodnocen byl nejen výsledek, ale hlavně popsaný postup a správnost úvah, které k němu vedly. Nejlépe si s úkoly poradili: Evelína Kaňáková, Matylda Kaňáková, Sebastian Axman z 5 třídy a Jaromír Zajíček z 6 třídy. Úspěšní řešitelé školního kola z 5. třídy reprezentovali naši školu v okresním kole konaném na ZŠ Stupkově v Olomouci, přičemž Evelína Kaňáková byla úspěšnou řešitelkou. Umístila se na 22. místě z celkového počtu 45 účastníků.

Ve dnech 27. – 28. ledna 2020 se povinně zúčastnili všichni žáci 5. až 8. třídy již 43. ročníku Pythagoriády. Soutěžící řešili během 60 minut 15 úloh a za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Tedy maximálně možný počet bodů byl 15. Žáci s 10 a více body postoupili do okresního kola, které se z důvodu bezpečnostních opatření spojených s pandemií nemoci COVID-19 neuskutečnilo. Úspěšní řešitelé školního kola z řad našich žáků byli:
• Michal Král (5. třída) – 11 bodů,
• Veronika Nováková (6. třída) – 12 bodů,
• Štěpán Smékal (8. třída) – 14 bodů,
• Klára Grmelová (8. třída) – 10 bodů.

Všem řešitelům matematických soutěží děkuji za vynaložené úsilí a gratuluji Evelíně Kaňákové za výbornou reprezentaci naší školy v okresním kole Matematické olympiády. Pevně doufám, že příští školní rok proběhnou všechna kola již dle stanoveného harmonogramu a naši žáci opět dovezou cenná umístění v silné konkurenci v okresním kole.

Mgr. Pavlína Listíková

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!