Ve čtvrtek 9.5.2019 jsme se zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v Uničově, které pořádal DDM Uničov a konalo se na uničovském dopravním hřišti. Za nepříznivého počasí, celou dobu pršelo, jsme se vrhli do poměřování sil se šesti základními školami z okolí (ZŠ Dlouhá Loučka, ZŠ a MŠ Medlov, ZŠ Šumvald, ZŠ a MŠ Újezd u Uničova, ZŠ Uničov Haškova, ZŠ Uničov Pionýrů). Z bezpečnostních důvodů se letos nekonaly jízdy zručnosti, hrozilo riziko úrazu při smýknutí kola na mokrých překážkách. Tudíž jsme soutěžili pouze ve třech disciplínách – jízda po dopravním hřišti, zásady poskytování první pomoci a dopravní testy. Naši žáci si vedli skvěle, družstvo 1.kategorie - Lucie Répalová, Adéla Pěčková, Vojtěch Kasal a Alexandr Wiedermann vybojovalo 2.místo a družstvo 2. kategorie – Natálie Coufalová, Anna Axmannová, David Kasal a Vít Fiala získalo 3.místo. Obě družstva nejlépe zvládla disciplínu poskytování první pomoci.
Děkuji všem zúčastněným žákům za pečlivou přípravu na soutěž, krásné výsledky a vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr.Petra Šenková

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!