Matematické soutěže ve školním roce 2017/2018
V letošním školním roce se naše škola zapojila do třech matematických soutěží. Byla to Matematická olympiáda, Matematický klokan a Pythagoriáda.

Matematická olympiáda se řadí k těm nejtěžším soutěžím. Je určena pro žáky 5. až 9. tříd. Do školního kola se zapojila 1 žákyně z 5. třídy, 2 žáci ze 7. třídy, 2 žáci z 8 třídy a 2 žáci z 9. třídy. Žáci řešili ve svém volném čase (doma) 6 náročných úloh. Aby žák mohl postoupit do okresního kola, musel mít správně vyřešené alespoň 4 úlohy. Hodnocen byl nejen výsledek, ale hlavně popsaný postup a správnost úvah, které k němu vedly. Nejlépe si s úkoly poradila Adéla Pěčková z 5. třídy a úspěšně reprezentovala naši školu v okresním kole konaném na ZŠ Stupkově v Olomouci.

Zpravidla třetí březnový týden je už léta spojen s Matematickým klokanem. Do soutěže byli povinně zapojeni všichni žáci 2. až 9. třídy, kteří byli rozděleni do čtyř soutěžních kategorií: Cvrček (2. – 3. třída), Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída). Ve všech kategoriích soutěžící řešili soubor testových úloh v čase 60 minut, přičemž vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Úlohy byly rozlišeny podle obtížnosti: úlohy za 3 body, 4 body a 5 bodů. Za každou špatnou odpověď se 1 bod odčítal. Nejlepších výsledků dosáhli tito žáci:

Kategorie Cvrček:
1. Adam Vogel (2. třída) – 55 bodů
2. – 3. Matěj Grézl (2. třída) – 48 bodů
2. – 3. Sebastian Axman (3. třída) – 48 bodů

Kategorie Klokánek:
1. Veronika Nováková (4. třída) – 85 bodů
2. Tomáš Krestýn (4. třída) – 81 bodů
3, Alexandr Wiedermann (4. třída) – 77 bodů

Kategorie Benjamín:
1. Štěpán Smékal (6. třída) – 68 bodů
2. Natálie Bartoňková (7. třída) – 59 bodů
3. Filip Jáně (6. třída) – 58 bodů

Kategorie Kadet:
1. Vojtěch Ryšavý (8. třída) – 55 bodů
2. – 3. Lenka Zatloukalová (8. třída) – 53 bodů
2. – 3. Břetislav Navrátil (9. třída) – 53 bodů

Poslední matematickou soutěží byla Pythagoriáda. Povinně se jí zúčastnili všichni žáci 5. až 8. třídy. Soutěžící řešili během 60 minut 15 úloh a za každou správně vyřešenou úlohu získali 1 bod. Tedy maximálně možný počet bodů byl 15. Žáci s 10 a více body postoupili do okresního kola, které se konalo v Uničově na ZŠ Pionýrů. Naši školu úspěšně reprezentovali:
Štěpán Smékal (6. třída)
Natálie Bartoňková (7. třída)
Tereza Maitnerová (8. třída)

Všem řešitelům matematických soutěží děkuji za vynaložené úsilí a gratuluji žákům, kteří reprezentovali naši školu v okresních kolech.

Mgr. Pavlína Listíková

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!