V listopadu 2015 proběhla školní kola olympiád v českém jazyce a dějepise.

Soutěže v českém jazyce se zúčastnilo 10 žáků 9. třídy, kteří vyplnili nejprve mluvnickou část testu a potom psali slohovou práci. Nejlepším řešitelem se stal Ondřej Solovský, který postoupil do okresního kola. Okresní kolo olympiády se konalo 8.2. 2016 v Olomouci.

V dějepise byla olympiáda zaměřena na Lucemburky, hlavně na letošního jubilanta Karla IV., od jehož narození uplyne 700 let.

Ondra si vyzkoušel své vědomosti a dovednosti v těžké konkurenci převážně gymnázií a městských škol, přesto se neztratil. Věříme, že své výborné znalosti uplatní při přijímacích zkouškách a následném studiu na střední škole.

Tímto bychom chtěli Ondrovi poděkovat za reprezentaci naší školy a popřát mnoho úspěchů do dalších soutěží.

Mgr. Vladimíra Piková

Mgr. Petra Šenková

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!