Domov dětí a mládeže v Uničově pořádal turnaje ve vybíjené pro dívky a chlapce 4. a 5. třídy.

V úterý 6. listopadu se děvčata, jako jediné zástupkyně okolních obcí, s mírnými obavami a velkým odhodláním podat co nejlepší výkony, vypravila na turnaj. Pro nedostatečný počet dívek ve čtvrté a páté třídě (Maršálková, Jakešová ,  Smrčková, Beránková, Dobrozemská, Reichertová) jejich družstvo posílila děvčata ze třídy třetí (Berková, Fojtů, Galetková, Maitnerová, Mazurová, Wiedermannová, Zatloukalová). I když bojovala statečně, obsadila 4. místo (1. ZŠ Haškova, 2. ZŠ Uničov Pionýrů, 3. ZŠ Uničov U Stadionu).

O týden  později,  13.litopadu,  opět  jako  jediní  zástupci  vesnických  škol,  usilovali  o  co nejlepší  umístění  ve  vybíjené  chlapci  z naší školy (Číka, Galanský, Galetka, Jílek, Linhart, Pěček, Petřík, Polc, Reichert, Urbášek).   Nemoc  tří  kamarádů  však  způsobila,  že  se  turnaje  zúčastnili v početním   oslabení.    I přesto bojovali jako lvi a obsadili 4. místo (1. ZŠ Pionýrů, 2. ZŠ Haškova, 3. ZŠ U Stadionu).

Zdenka Kallerová

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!