Olympiáda z českého jazyka

V pondělí 29. 1. se Michal Král, žák deváté třídy, zúčastnil okresního kola olympiády z českého jazyka v Olomouci. Stalo se tak poté, co dosáhl nejlepších výsledků ve školním kole. Těsně za ním se umístily Anna Polcová a Šárka Havelková a pak dalších pět zúčastněných žáků. Míša zabodoval ani ne tak teoretickými vědomostmi, jako použitím logiky, kreativity a také vtipným a plynulým slohovým vypravováním. V okresním kole se na hlavních příčkách neumístil, získal však novou zkušenost a zjistil, jaké jsou jeho možnosti a kam mohou dále směřovat jeho kroky.
Mgr. Hana Chudá