Úspěšní řešitelé okresního kola fyzikální olympiády

Dne 22. března se žáci z 8. ročníku Šárka Havelková, Michal Král a z 9. ročníku Tomáš Krestýn a Jaromír Zajíček, zúčastnili okresního kola fyzikální olympiády v Olomouci. Soutěžilo se v kategoriích E pro žáky 9. ročníků a kvarty gymnázia a v kategorii F pro žáky 8. ročníku a tercie gymnázia. Řešily se 4 slovní úlohy v oborech: pohyb těles, mechanika kapalin a plynů, teplo, práce, výkon, elektrický proud.
Tomáš Krestýn, Jaromír Zajíček a Michal Král se stali úspěšnými řešiteli a obdrželi za svůj výborný výkon diplom pro úspěšného řešitele.
Za jejich vzornou reprezentaci naší školy děkujeme.

Mgr. Radomil Kryl