Informace k nástupu žáků 1. a 2. ročníku

Od středy 18. listopadu 2020 budou docházet děti z 1. a 2. třídy do školy v obvyklém režimu.
Vyučování bude probíhat v homogenních skupinách podle stálého rozvrhu.
Pohyb žáků se zorganizuje tak, aby nedocházelo ke kontaktu žáků jednotlivých tříd.
Tělesná a hudební výchova budou nahrazeny pobytem venku.
Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky.
Zajištěno bude pravidelné a intenzivní větrání vnitřních prostor.
Fungovat bude ranní i odpolední družina v plném rozsahu, přičemž v každém oddělení budou pouze děti z jedné třídy.
Obědy ve školní jídelně jsou dětem automaticky přihlášeny, změny musí řešit rodiče s vedoucí ŠJ.

Ostatní ročníky školy pokračují v distančním vzdělávání.