Výuka a provoz školy od 14.10. 2020

Od středy 14.10.2020 je škola z nařízení Vlády ČR uzavřena. Žáci všech tříd přecházejí na distanční výuku.
Žáci II. stupně dostali již dnes rozvrhy hodin, dle kterých bude výuka probíhat od středy 14. října. V určených časech budou učitelé žáky kontaktovat prostřednictvím Google učebny oznámením nebo videoschůzkou a následnou konzultací. Žáci si tuto komunikaci vyzkoušeli a měli by být zcela samostatní. Z výuky některých předmětů budou pořízeny záznamy, které lze podle potřeby zhlédnout opakovaně.
Děti I. stupně budou do pátku 16. října vypracovávat zadané úkoly ve svých pracovních sešitech a učebnicích. Zadání těchto úkolů bude na obvyklém místě - na stránkách školy v sekci „vstup pro rodiče“.
Od pátku bude umožněn virtuální přístup žáků 1. – 5. třídy do jejich učeben. Stačí se přihlásit na svůj účet Googlu, kde v doručené poště bude pozvánka do příslušné třídy. Po přijetí pozvání se můžete v tomto prostředí zorientovat pomocí krátkých videonávodů. Od pondělka 19. října zde budou učitelé zasílat, přijímat a kontrolovat zadané úkoly, setkávat s žáky při výuce atd.
U malých dětí je nutná asistence a pomoc rodičů. Chtěla bych Vás ujistit, že se nejedná o nijak složité činnosti. Pokud si nebudete vědět rady, jsou naši učitelé připraveni pomoci, třeba telefonickou radou, nebo osobním předáním potřebných učebních materiálů v papírové podobě.
Prosíme Vás o pochopení, trpělivost a především o spolupráci se školou v této nelehké době. Všichni víme, že bez zodpovědného přístupu učitelů, žáků i rodičů by naše vzdělávání nemohlo fungovat.

Informace k obědům:
Všichni žáci jsou od středy odhlášeni ze školního stravování.
Pokud byste měli zájem, je možné odebírat obědy za obvyklou (dotovanou) cenu do jídlonosičů – denně od 10.30 – 11.00 hodin. Je potřeba domluvit si toto u vedoucí školní jídelny.