Výuka od 12.10. 2020

Od pondělí 12. října do pátku 16. října se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat žáci 1. stupně a žáci 6 . a 9. třídy. Sedmáci a osmáci budou mít vzdělání distanční formou.
Provoz školní družiny se nemění. Obědy pro žáky, kteří nebudou chodit do školy, jsou odhlášeny, ale i tito žáci mají nárok na oběd za obvyklou (dotovanou) cenu. Pokud máte zájem, nahlaste se u vedoucí školní jídelny a můžete obědy odebírat do jídlonosičů denně od 10.30 – 11.00.

V týdnu od 19. do 23. října budou ve škole třídy 1. – 5. a třídy 7., 8. 
Šesťáci a deváťáci přecházejí na distanční vzdělávání.
Pondělí 26., úterý 27. jsou volné dny, 28. státní svátek a 29., 30. října podzimní prázdniny.