Zadávání úkolů - aktualizace

Materiály, které si dnes vyzvednete ve škole, nebudou učitelé vyžadovat příští týden ke kontrole, další zadávání bude probíhat pouze elektronicky (https://www.zssumvald.cz/vstup-pro-rodice). Jednotliví učitelé si sami určí způsob komunikace se žáky. Prosím, kontaktujte je prostřednictvím telefonu.
Česká televize spouští od pondělí 16. března pořad nazvaný UčíTelka. Každý den od 9.00 do 12.00 čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky. Každý učební blok bude trvat 30 minut a bude určen vždy pro jeden ročník 1. stupně. Následovat by měl program Odpoledka pro starší žáky.
Na ČT1 vždy v úterý a ve čtvrtek po skončení pořadu Sama doma začne pořad Škola doma. Ten by měl sloužit těm, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy nebo víceletá gymnázia. 
Nakladatelství Fraus doporučuje portál Škola s nadhledem, který je vhodný pro domácí procvičování. https://www.skolasnadhledem.cz/

Potvrzenou žádost o ošetřovné si mohou rodiče vyzvednout ve škole v pondělí 16.3. od 10 do 14 hodin, v úterý17. a ve středu18. března vždy od 9 -12 hodin a potom po předběžné telefonické domluvě (585 041 057, 736 646 986).