Vánoční besídka

Poslední školní den roku 2023 (22.12.) se nesl v duchu vánoční atmosféry. Tento den proběhla v tělocvičně „Vánoční besídka“, kterou jako každý rok pro ostatní žáky, učitele a absolventy připravili žáci deváté třídy. Poté, co se všichni v tělocvičně usadili, tak je organizátoři seznámili s programem besídky. Bylo připraveno mnoho soutěží – vždy speciálně pro každou třídu, které byly prokládány převážně tanečními, hudebními a zábavnými vystoupeními. Nechyběla ani soutěž pro učitele a bývalé absolventy, kteří se přišli také podívat a zavzpomínat. Na závěr byla bohatá tombola, ze které si každý žák školy odnesl nějakou tu odměnu. Po pěkném programu jsme se rozloučili za zvuku písně „So this is Christmas“.
Žáci deváté třídy, kteří se podíleli na vzniku a organizaci tohoto předvánočního programu, si zaslouží velkou pochvalu za to, jak se svědomitě zhostili svých úkolů. Velké díky patří rovněž rodičům těchto žáků, kteří zajistili hodnotné ceny do tomboly. Celý program si zúčastnění užili a pomohl zahájit tu pravou vánoční atmosféru, kterou si zajisté všichni přenesli do svých domovů.

Mgr. Pavlína Listíková, třídní učitelka 9. ročníku