První akce Žákovského parlamentu – Deváťáci učí

V naší škole od 2. pololetí funguje Žákovský parlament – setkávání žáků. Nejde o žádnou politiku, ale o to, aby se děti zapojily do života školy, nebály se říct, co se jim líbí, nebo naopak nelíbí, co by chtěly zlepšit, aby se tu cítily dobře. Mají také možnost navrhnout zajímavou akci pro sebe a svoje spolužáky.

Do Žákovského parlamentu byli zvoleni dva zástupci z každé třídy (2. – 9. tř.), kteří se společně schází jednou za měsíc. Zpočátku jsou vedeni učiteli - koordinátory, ale časem bude vše v jejich kompetenci. V rámci ŽP si děti zvolily moderátorku, která schůzky zahajuje i uvádí, dva zapisovatele a dva mluvčí, kteří jednají s vedením školy o návrzích, jež se na setkání projednávaly.

Jako první akci si žáci odhlasovali netradiční výuku s tématem Deváťáci učí. Po domluvě s p. ředitelkou vybrali příhodný termín, a to úterý 28. 3., kdy se slaví Den učitelů. V tento den si deváťáci vyměnili role s vyučujícími a vyzkoušeli si, jaké to je učit dvě hodiny mladší spolužáky. Sami si nachystali pro děti zajímavý program, který zpestřil výuku v různých předmětech. Mladší spolužáci pozorně naslouchali a plnili úkoly, které jim byly zadány. Deváťáci si vedli velmi dobře, překonali prvotní ostych, ale jak sami nakonec zjistili, práce učitele není snadná. Museli se pečlivě připravit, nachystat si pracovní listy a jiné pomůcky a pak vyplnit každou minutu vyučovací hodiny, aby děti výuka bavila.

Akce se vydařila a třeba se do budoucna stane milou tradicí v naší škole.

Mgr. Jitka Motáňová