Projektový den v Základní škole Oskava

Ve čtvrtek 26. ledna pořádala Základní škola v Oskavě projektový den u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. V rámci užší spolupráce, byly k účasti na této  akci pozvány okolní školy, konkrétně tříčlenné skupiny žáků devátých tříd. Za naši školu soutěžily: Ema Krestýnová, Lucie Répalová a Veronika Nováková. Během dopoledne skupiny zhlédly krátký motivační film, pracovaly s historickým materiálem, s literárními ukázkami a vypracovávaly zadané úkoly. Součástí programu byla výstava "Obyčejní lidé v
neobyčejných časech," jejímiž průvodci byli žáci oskavské školy. Projektového dne se zúčastnilo 7 škol a naše děvčata se umístila 1. místě! 
Blahopřejeme deváťačkám a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Mgr. Šárka Kallerová