Žáci 1. stupně si připomněli Den Země 

22. dubna DEN ZEMĚ
Prvňáčci si o naší Zemi a potřebě chránit přírodu povídali v hodinách prvouky.  V parčíku u školy plnili úkoly s ekologickou tematikou a ve výtvarné výchově malovali, jak by to mohlo vypadat, kdybychom se nestarali o pořádek v našem okolí. 

Druháci a třeťáci vyšli na hřiště SK, soutěžili v připravených environmentálních disciplínách a po cestě tam i zpět sbírali odpadky.

Čtvrťáci se vypravili výlet do Horky, kde si po splnění přírodovědného kvízu opekli špekáčky. V dalších dnech se také zapojili do úklidu okolí naší školy.

Páťáci prošli s plastovými pytli kus vesnice a důkladně vyčistili cesty, chodníky i obecní parčíky. 

Ve všech odděleních školní družiny si děti svátek Země děti připomněly v rámci ekologické výchovy a výtvarných aktivit. 

Některé třídy si vyzkoušely zajímavé úkoly, které připravily paní učitelky z mateřské školy na stadioně. Děti si při těchto soutěžích si vyzkoušely svoji zručnost, obratnost a také se dobře pobavily.    

Fotky z akcí ke Dni Země jsou ke zhlédnutí ve fotogalerii.