Prezenční výuka žáků 1. – 5. třídy.

Od pondělí 12. dubna nastupují k prezenční výuce (ve škole) žáci 1. – 5. třídy.
Nebude probíhat žádné střídaní.
Vyučování bude podle stálého rozvrhu všech předmětů (Tv – vycházka, Hv – bez zpěvu).
Je povinností mít ve škole roušky (jednorázové, nesmí být látkové).
K dispozici bude družina pro 1. – 3. třídu a to obyklý ranní i odpolední provoz.
Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nemusí ho podstupovat žáci, kteří doloží laboratorně potvrzené oznámení o prodělání onemocnění COVID-19, ne starší než 90 dní.
Všichni žáci 1. stupně (kromě těch, kteří nechodili) jsou automaticky přihlášeni na oběd.
Další informace budou zveřejněny během zítřka.
V nutném případě volejte ředitelce školy (736 646 986).