Obnovení provozu školní kuchyně

Školní kuchyň oznamuje, že od pondělka 29. března opět vaří obědy. Všichni cizí strávníci i
žáci, kteří oběd brali před uzavřením provozu, budou automaticky přihlášeni. V případě, že
nechtějí brát obědy, musí kontaktovat vedoucí školní jídelny (727 940 069).
Jídlonosiče na rozvoz je potřeba připravit v pondělí v 7.00 ráno na obvyklá místa.