Provoz školy od 1. 3. 2021

Od 1. března budou pracovat v režimu distanční výuky žáci všech ročníků. 3. - 9. třída podle dosud platného rozvrhu, 1. třída dle domluvy s třídní učitelkou. Druháci zatím nebudou mít on-line hodiny, bude jim zadávána práce prostřednictvím google učebny.
Žáci mohou odebírat obědy za zvýhodněnou cenu do jídlonosičů. V případě zájmu je nutné toto dojednat s vedoucí školní jídelny.