Ukončení prvního pololetí školního roku 2020/2021

Pololetí končí ve čtvrtek 28.ledna 2021.

V tento den budou rodiče žáků 3. – 9. ročníku informováni o hodnocení chování a prospěchu svých dětí prostřednictvím osobního mailu nebo g-mailu v učebnách tříd.

Žádáme rodiče, aby potvrdili zhlédnutí známek třídním učitelům, a to mailem nebo zprávou sms.

Výpis z vysvědčení bude těmto žákům vydán, až po návratu do prezenční výuky.

Žáci 1. a 2. ročníku dostanou výpis z vysvědčení ve čtvrtek během poslední vyučovací hodiny.

Provoz družiny je neomezen.

V pátek 29. ledna mají všichni žáci jednodenní pololetní prázdniny.

Od pondělka 1. února 2021 pokračuje výuka ve stejném režimu: 1., 2. třída ve škole, 3. – 9. třída distančně.