VÝUKA OD 4. 1. 2021

                         

1. stupeň

družina         

2. stupeň  

 4. 1. – 8. 1.

    1. a 2. třída ve škole

     3. - 5. distančně                

     plný provoz (ráno i odpoledne)             

    6. – 9. třída distančně    Distanční výuka v 3. – 5. třídě (včetně onlinových hodin) bude probíhat podle rozvrhu, který stanoví třídní učitelky, sledujte „učebny“ jednotlivých tříd.

V 6. – 9. třídě bude výuka tak, jako v říjnu. Rozvrhy jsou na této webové stránce níže (13.10.).

Žáci, kteří budou ve škole i všichni zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Obědy jsou všem žákům, kteří budou ve škole a chodívají na oběd, automaticky přihlášeny.

Při distančním vzdělávání si mohou žáci chodit pro oběd do jídlonosičů. Nutno nahlásit!

(Cena dotovaná, jako při prezenční výuce.) Případné odhlášky a změny řešte s vedoucí ŠJ.

Škola opět nabízí pomoc se zajištěním techniky, nutné pro distanční výuku.

V případě potřeby se obraťte se na ředitelku školy (736 646 986).