Pololetí končí ve čtvrtek 28.ledna 2021.

V tento den budou rodiče žáků 3. – 9. ročníku informováni o hodnocení chování a prospěchu svých dětí prostřednictvím osobního mailu nebo g-mailu v učebnách tříd.

Žádáme rodiče, aby potvrdili zhlédnutí známek třídním učitelům, a to mailem nebo zprávou sms.

Výpis z vysvědčení bude těmto žákům vydán, až po návratu do prezenční výuky.

Žáci 1. a 2. ročníku dostanou výpis z vysvědčení ve čtvrtek během poslední vyučovací hodiny.

Provoz družiny je neomezen.

V pátek 29. ledna mají všichni žáci jednodenní pololetní prázdniny.

Od pondělka 1. února 2021 pokračuje výuka ve stejném režimu: 1., 2. třída ve škole, 3. – 9. třída distančně.

                         

1. stupeň

družina         

2. stupeň  

 4. 1. – 8. 1.

    1. a 2. třída ve škole

     3. - 5. distančně                

     plný provoz (ráno i odpoledne)             

    6. – 9. třída distančně    Distanční výuka v 3. – 5. třídě (včetně onlinových hodin) bude probíhat podle rozvrhu, který stanoví třídní učitelky, sledujte „učebny“ jednotlivých tříd.

V 6. – 9. třídě bude výuka tak, jako v říjnu. Rozvrhy jsou na této webové stránce níže (13.10.).

Žáci, kteří budou ve škole i všichni zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Obědy jsou všem žákům, kteří budou ve škole a chodívají na oběd, automaticky přihlášeny.

Při distančním vzdělávání si mohou žáci chodit pro oběd do jídlonosičů. Nutno nahlásit!

(Cena dotovaná, jako při prezenční výuce.) Případné odhlášky a změny řešte s vedoucí ŠJ.

Škola opět nabízí pomoc se zajištěním techniky, nutné pro distanční výuku.

V případě potřeby se obraťte se na ředitelku školy (736 646 986).

Nařízením MŠMT začínají žákům vánoční prázdniny 21. prosince 2020 a trvají do 3. ledna 2021.
Od 4.1. budou ve škole všechny třídy 1. stupně a 8., 9. třída. Šesťáci a sedmáci se učí distančně.
Od 11.1. budou ve škole všechny třídy 1. stupně a 6.,7., a 9. třída. Osmáci se učí distančně.
Družina bude fungovat v režimu 2 oddělení 1. – 4. třída (rozdělení jako v září), ranní i odpolední provoz. Pro páťáky zatím nebude.

zivotdetem2020

Každoročně v tuto dobu jsme ve škole s napětím očekávali příchod Mikuláše a jeho družiny. Letos k nám bohužel nepřišli, ale poslali balíčky s dobrotami.
Podívejte se do fotogalerie, jak pěkně poděkovali prvňáčci: v krásných čertovských kostýmech přednesli ostatním žákům milé básničky.
Děkujeme hodným andělům a čerticím ze SRPŠ.

PROVOZ ŠKOLY

 

1. stupeň

družina

2. stupeň

 

  23. 11. – 27. 11.  

  1. a 2. třída ve škole   

  3. - 5. distančně

  plný provoz (ráno i odpoledne)  

   6. – 9. třída distančně   

 

   30. 11.  –  4. 12.

  1. - 5. třída ve škole

   1., 2., 3. tř. plný provoz

   4., 5. tř. není poskytována

  6., 7., 9. třída ve škole

   8.tř. distančně

 

  7. 12. – 11. 12.

   1. - 5.třída ve škole

   1., 2., 3. tř. plný provoz

  4., 5. tř. není poskytována

  8., 9. třída ve škole

  6., 7. tř. distančně

 

14. 12. – 18. 12.

1. - 5. třída ve škole

   1., 2., 3. tř. plný provoz

  4., 5. tř. není poskytována

 

  6., 7., 9. třída ve škole

  8.tř. distančně

 

21. 12. – 22. 12.

1. - 5. třída ve škole

   1., 2., 3. tř. plný provoz

4., 5. tř. není poskytována

 

8., 9. třída ve škole

6., 7. tř. distančně


Od 30. listopadu probíhá výuka ve všech třídách podle stálého rozvrhu, který byl stanoven v září.

Obědy jsou všem žákům, kteří budou ve škole a chodívají na oběd, automaticky přihlášeny.

Při distančním vzdělávání si mohou žáci chodit pro oběd do jídlonosičů. (Cena zvýhodněná, jako při prezenčním výuce.)
Případné odhlášky a změny řešte s vedoucí ŠJ.

Od středy 18. listopadu 2020 budou docházet děti z 1. a 2. třídy do školy v obvyklém režimu.
Vyučování bude probíhat v homogenních skupinách podle stálého rozvrhu.
Pohyb žáků se zorganizuje tak, aby nedocházelo ke kontaktu žáků jednotlivých tříd.
Tělesná a hudební výchova budou nahrazeny pobytem venku.
Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci i zaměstnanci školy povinnost nosit roušky.
Zajištěno bude pravidelné a intenzivní větrání vnitřních prostor.
Fungovat bude ranní i odpolední družina v plném rozsahu, přičemž v každém oddělení budou pouze děti z jedné třídy.
Obědy ve školní jídelně jsou dětem automaticky přihlášeny, změny musí řešit rodiče s vedoucí ŠJ.

Ostatní ročníky školy pokračují v distančním vzdělávání.

Třídní schůzky jednotlivých ročníků proběhnou formou on-line setkání prostřednictvím Meetu na Google účtech žáků.

Třídní učitelé Vám zašlou pozvánku na tyto termíny:
                               

               16.00                

              16.30               

             17.00                 

           17.30                  

  pondělí 16. 11.

 

             2. třída

            3. třída

            5. třída

          9. třída

  středa  18. 11.

 

             8. třída

            4. třída

          7. třída

  čtvrtek 19. 11.

           1. třída

 

            6. třída

 

Individuální konzultace je možno si domluvit telefonicky.

Pravidelné videoschůzky učitelů s žáky I. stupně

1. třída: PO, ST, PÁ 8.00 – 9.00 ÚT, ČT 15.00 – 16.00

2. třída: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 9.00 – 10.00

3. třída: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 10.00 – 11.00

4. třída: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 9.00 – 10.00

5. třída: PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 8.00 – 9.00

Od středy 14.10.2020 je škola z nařízení Vlády ČR uzavřena. Žáci všech tříd přecházejí na distanční výuku.
Žáci II. stupně dostali již dnes rozvrhy hodin, dle kterých bude výuka probíhat od středy 14. října. V určených časech budou učitelé žáky kontaktovat prostřednictvím Google učebny oznámením nebo videoschůzkou a následnou konzultací. Žáci si tuto komunikaci vyzkoušeli a měli by být zcela samostatní. Z výuky některých předmětů budou pořízeny záznamy, které lze podle potřeby zhlédnout opakovaně.
Děti I. stupně budou do pátku 16. října vypracovávat zadané úkoly ve svých pracovních sešitech a učebnicích. Zadání těchto úkolů bude na obvyklém místě - na stránkách školy v sekci „vstup pro rodiče“.
Od pátku bude umožněn virtuální přístup žáků 1. – 5. třídy do jejich učeben. Stačí se přihlásit na svůj účet Googlu, kde v doručené poště bude pozvánka do příslušné třídy. Po přijetí pozvání se můžete v tomto prostředí zorientovat pomocí krátkých videonávodů. Od pondělka 19. října zde budou učitelé zasílat, přijímat a kontrolovat zadané úkoly, setkávat s žáky při výuce atd.
U malých dětí je nutná asistence a pomoc rodičů. Chtěla bych Vás ujistit, že se nejedná o nijak složité činnosti. Pokud si nebudete vědět rady, jsou naši učitelé připraveni pomoci, třeba telefonickou radou, nebo osobním předáním potřebných učebních materiálů v papírové podobě.
Prosíme Vás o pochopení, trpělivost a především o spolupráci se školou v této nelehké době. Všichni víme, že bez zodpovědného přístupu učitelů, žáků i rodičů by naše vzdělávání nemohlo fungovat.

Informace k obědům:
Všichni žáci jsou od středy odhlášeni ze školního stravování.
Pokud byste měli zájem, je možné odebírat obědy za obvyklou (dotovanou) cenu do jídlonosičů – denně od 10.30 – 11.00 hodin. Je potřeba domluvit si toto u vedoucí školní jídelny.

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!