INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souvislosti s testováním žáků na přítomnost viru/antigenu viru způsobujícího nemoc covid-19  ZDE

Testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek: v 6.50 (týká se pouze dětí, které budou do této doby v ranní družině) a v 7.20 (ostatní žáci v kmenových třídách). Proto je potřeba, aby děti byly ve škole včas.
Jednoduchý antigenní test se provádí odběrem vatovou tyčinkou z přední části nosu. Celý postup žákům samozřejmě vysvětlíme. Děti to jistě zvládnou samy, ve výjimečných případech je možná asistence rodiče.
ZDE přikládáme informační leták.

Od pondělí 12. dubna nastupují k prezenční výuce (ve škole) žáci 1. – 5. třídy.
Nebude probíhat žádné střídaní.
Vyučování bude podle stálého rozvrhu všech předmětů (Tv – vycházka, Hv – bez zpěvu).
Je povinností mít ve škole roušky (jednorázové, nesmí být látkové).
K dispozici bude družina pro 1. – 3. třídu a to obyklý ranní i odpolední provoz.
Testování žáků bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Nemusí ho podstupovat žáci, kteří doloží laboratorně potvrzené oznámení o prodělání onemocnění COVID-19, ne starší než 90 dní.
Všichni žáci 1. stupně (kromě těch, kteří nechodili) jsou automaticky přihlášeni na oběd.
Další informace budou zveřejněny během zítřka.
V nutném případě volejte ředitelce školy (736 646 986).

Školní kuchyň oznamuje, že od pondělka 29. března opět vaří obědy. Všichni cizí strávníci i
žáci, kteří oběd brali před uzavřením provozu, budou automaticky přihlášeni. V případě, že
nechtějí brát obědy, musí kontaktovat vedoucí školní jídelny (727 940 069).
Jídlonosiče na rozvoz je potřeba připravit v pondělí v 7.00 ráno na obvyklá místa.

podporazssumvald

letni tabor

V nejbližší době bude hodnocení prospěchu žáků zaznamenáváno do elektronických žákovských knížek. Rodiče tak budou moci sledovat známky svých dětí v jednotlivých předmětech ze svého mobilu či počítače. Zatím jsou EŽK zavedeny pouze pro žáky II. stupně.
Přístupová hesla k těmto účtům si musí rodiče žáků 6. - 9. třídy osobně vyzvednout u ředitelky nebo v kanceláři školy, od středy 17. března 2021 vždy od 7.30 - 16.00.

Vstup do aplikace je přes internet, odkaz:
https://bakalari.zssumvald.cz

plakat zapis 2021

Od 1. března budou pracovat v režimu distanční výuky žáci všech ročníků. 3. - 9. třída podle dosud platného rozvrhu, 1. třída dle domluvy s třídní učitelkou. Druháci zatím nebudou mít on-line hodiny, bude jim zadávána práce prostřednictvím google učebny.
Žáci mohou odebírat obědy za zvýhodněnou cenu do jídlonosičů. V případě zájmu je nutné toto dojednat s vedoucí školní jídelny.

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!