školní slavnost plakát 1

Ve středu 25.května bude ve škole přerušena dodávka elektrické energie, z tohoto důvodu mají všechny třídy náhradní program.

Školní jídelna v tento den nevaří.

Družina bude fungovat v normálním režimu.

Naše škola se již tradičně zúčastnila přírodopisné soutěže Zlatý list pořádané DDM Uničov. Žáci 7. až 9. třídy plnili v parku úkoly zaměřené na botaniku, zoologii, astronomii a ekologii. Celkově navštívili 7 stanovišť, kromě mozkových závitů museli zapojit také svou kondici, po zodpovězení otázek běželi vždy na další stanoviště.
Ze 7. třídy se účastnili Šárka Havelková, Michal Král, Adéla Krestýnová a Nikola Cveková, za 8. třídu bojovali Saša Wiedermann, Adéla Bartoňková, Jaromír Zajíček a Lucie Répalová, z 9. třídy byly vybrány Adéla Hejná, Tereza Navrátilová, Gabriela Ptáčníková a Vendula Šenková.
Naše týmy obsadily 5. a 6. místo. A co nového jsme se dozvěděli? Například to, že slupka od banánu se v přírodě rozloží za 3 - 6 měsíců, plechovka za 5 - 15 let a s polystyrenem si příroda neporadí ani za 1000 let. Žákům za účast děkujeme, příště se rozhodně opět zúčastníme.

Mgr. Hana Chudá

Ve středu 11.5.2022 se konalo v Uničově oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší (10-12 let) a starší (13 – 16 let). Každé družstvo čítalo 4 členy – naši školu reprezentovali v 1. kategorii A.Krestýnová, B.Vaňková, A.Krestýn, P.Seidl a ve 2. kategorii – V.Nováková, L.Répalová, A.Wiedermann, J.Zajíček.
Každé družstvo muselo absolvovat 4 disciplíny – jízdu zručnosti na kole, jízdu po dopravním hřišti, zásady poskytování první pomoci a dopravní test.
V konkurenci 6 základních škol (ZŠ Medlov, ZŠ Dlouhá Loučka, ZŠ Uničov – Haškova, ZŠ Uničov – Pionýrů, ZŠ Újezd, ZŠ Šumvald) jsme obstáli na výbornou. V mladší kategorii jsme obsadili 2. místo a ve starší kategorii 3. místo.
Tímto bych chtěla poděkovat všem žákům, kteří reprezentovali naši školu a pogratulovat jim ke krásným výsledkům!
Mgr. Petra Šenková

dopravka 1

V období od března do dubna letošního roku se v Olomouci uskutečnila okresní kola většiny vědomostních olympiád. Zúčastnili se jich i naši nejlepší žáci.

Adam Krestýn, 5. ročník – Matematická olympiáda (úspěšný řešitel)
Marek Hejný, 5. ročník – Matematická olympiáda (úspěšný řešitel)
Jaromír Zajíček, 8. ročník - Fyzikální olympiáda ( úspěšný řešitel)
Jaromír Zajíček, 8. ročník - Matematická olympiáda (řešitel)
Tomáš Krestýn, 8. ročník – Matematická olympiáda ( řešitel)
Jaromír Zajíček, 8. ročník - Dějepisná olympiáda (řešitel)
Bára Bezoušková, 8. ročník – Olympiáda v českém jazyce (řešitel)

Ve velké konkurenci převážně městských škol a gymnázií se naši žáci neztratili.
Děkujeme jim za reprezentaci školy.


Mgr. V. Piková

Čtenářské kroužky mají na naší škole velkou oblibu, projde jimi za rok asi pětina všech žáků.
Máme krásnou čítárnu s množstvím knih, je tam koberec a polštáře, aby četba byla zážitkem.
V pátek 29. dubna 2022 jeli šesťáci se svým čtenářským klubem do Městské knihovny v Uničově. Paní
knihovnice žáky seznámila s výpůjčkovým on-line systémem, ukázala provoz v oddělení dětské
literatury a řekla spoustu zajímavostí o práci knihovníka.

Mgr. V. Piková

Zápis proběhl 6. dubna a zúčastnilo se jej 25 dětí. Rodiče 10 dětí požádali ředitelku školy o odklad školní docházky o 1 rok a jejich žádosti bylo vyhověno. Do první třídy tedy nastoupí 15 dětí, jejich třídní učitelkou bude Mgr. Zdenka Kallerová.

Seznam přijatých uchazečů je uveden zde.

MALÁ KOPANÁ

OKRESNÍ TURNAJ CHLAPCŮ


V pondělí 4. 4. 2022 se starší chlapci zúčastnili okresního turnaje v malé kopané. Na venkovním hřišti Gymnázia Hejčín v Olomouci se setkalo celkem šest týmů. Ty byly rozděleny do dvou skupin a hrálo se každý s každým. Rozhodující bylo hned první utkání se ZŠ Gorkého Olomouc. V případě vítězství bychom postoupili do semifinále celého turnaje. Díky pohybu a dobrým kombinacím jsme si vytvořili řadu výborných šancí. Bohužel brankou skončila pouze jedna. Soupeř byl efektivní a využil našich chyb. V druhém zápase jsme nestačili na výborný tým ZŠ Dr. Hrubého Šternberk. Utkání třetích týmů se ZŠ Stupkova Olomouc skončilo remízou.
Poděkování za přístup a snahu zaslouží celý tým. Ten může hrát příští rok téměř ve stejném složení.
Výsledky: Šu – Gorkého Olomouc 1:3, Šu – Dr. Hrubého Šternberk 2:8, Šu – Stupkova Olomouc 2:2
Pořadí skupiny A: 1. Dr. Hrubého Šternberk, 2. Gorkého Olomouc, 3. Šumvald
Pořadí skupiny B: 1. Velká Bystřice, 2. Gymnázium Hejčín, 3. Stupkova Olomouc
Sestava a branky: Vojta Kasal 1, Saša Wiedermann 1, Mirďa Šléška 3, Kryštof Nikl, David Hofmann, Adam Kolář, Štěpa Jílek, Kuba Halata
Mgr. Ladislav Vyhnálek

Staří Egypťané považovali mozek za nedůležitou měkkou tkáň, kterou při mumifikaci vyhazovali jako nepotřebnou. To my už dávno víme, že mozek je řídící centrálou našeho těla i mysli. Dokonce se v březnu slaví Evropský den mozku a Světový týden mozku a neurověd.
U nás ve škole jsme mozek uctili 3. března celodenní projektovou akcí. Žáci na prvním stupni se každou hodinu věnovali jednomu smyslu. Tak se na stanovišti zraku naučili, kde máme v mozku centrum zraku, jak se mění barevné spektrum vlivem okolních jevů, posílili spolupráci oka a mozku při hledání rozdílů v obrázcích, zkusili si oční gymnastiku. Další stanoviště patřilo sluchu. Žáci si ukázali centrum sluchu v mozku, nejmenší lidské kosti sluchového orgánu, poslouchali a rozpoznávali různé zvukové ukázky dopravních prostředků, hudebních nástrojů a lidských činností. Na stanovišti čichu je čekaly aktivity spojené s poznáváním různých vůní, prakticky si vyzkoušeli, zda po čichu poznají jahody, kávu, koření, psí granule, apod. Dokonce si zahráli na testovače parfémů. Ve třídě „chuti“ objevili zóny chutí na jazyku, absolvovali ochutnávku čokolád. V poslední třídě prvního stupně byla připravena tři stanoviště na téma hmat - určit předmět hmatem, se zavázanýma očima rozeznat spolužáky a zkouška daktyloskopie.
Žáci druhého stupně se rovněž zapojili do aktivit na stanovištích. Trénovali paměť při běhací tiché poště nebo procházce koridorem, skládali obrázky, hledali předměty podle indicií, cvičili jemnou motoriku, řešili množství rébusů, kreslili reverzní obrázky, zkusili si online test svého postřehu, pokoušeli se dostat „malý“ mozek z vlašského ořechu… Úkolů a zajímavých činností prostě bylo nepřeberné množství a žáci se tak dověděli leccos nového o sobě i druhých.
Mgr. Vladimíra Piková

Deváťáci jdou za štěstím
Letos se po dvou letech mohl opět konat společenský ples SRPŠ. A že stál za to! Klasické předtančení patřilo absolventům 9. ročníku a pod vedením paní ředitelky Šárky Kallerové pluli parketem na píseň Karla Gotta Jdi za štěstím. Při druhé skladbě zářili v rytmu Lady Karneval. Následovalo stužkování s medailonkem jednotlivých žáků spolu se školou, kterou si zvolili pro další studium. Po tanci s rodiči už parket obsadili hosté plesu, které provázely rytmy kapely Fofrovanka.
Celou atmosféru doladila bohatá tombola a poté další písně z repertoáru oblíbené skupiny. Všem zúčastněným děkujeme za podporu a věříme, že se celý večer výtečně bavili.

Mgr. Hana Chudá

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!