Tato stránka slouží k zadávání úkolů pro žáky, kteří z důvodů nepřítomnosti se neúčastnili vyučování.12.10.2020 - 16.10.2020
Český jazyk  mluvnice: Skloňování vl.jmen(zápis), na pondělí dú v PS7 str.7/11a,b
literatura: Hobit, společná četba, společný zápis do Čtenářských deníků
sloh: příprava na slohovou práci (v pátek 9/10)                                                                                                                     
Matematika Probrané učivo:

=> dopsat zápisy do sešitu

Domácí úkoly:
12.10.
Vypočítejte 160/6 e, h do DOMÁCÍHO sešitu (měli byste mít vyřešené z pátku). Vyřešený úkol vyfoť a ODEVZDEJ (pošli) mi přes gmail. !!! Od zítřka tj. od úterý 13.10 buďte vždy na gmailu v tu dobu, kdy máme mít matematiku podle rozvrhu !!! Platí pro všechny !!!


Anglický jazyk  Pondělí: opakování minulého času, kontrola písemky
- práce s kartičkami (neprav.slovesa) - pozor na tvoření otázek a záporů v min. čase, ve čtvrtek písemka na dalších 10 sloves (z min.týdne)
- popis obrázků (prac.list) - dokončeno, zkoušení na známky
- DÚ - sl. zásoba countryside do slovníčku(z PS vzadu lekce 5, název places - 16 slov)
úterý:
- opakování min.času - ve dvojicích práce s kartičkami( vytváření otázek a kladných či záporných vět), důležité je mít kartičky otočené k sobě česky, aby byl nutný překlad do angličtiny, popř. použití 2. tvaru slovesa v kladných větách
- opakování sl.zásoby "countryside" - i z obrázků (PL)
- U 57/5 - poslech. doplnění slov
- U 57/6,7 - odpovědi z textu
DÚ: PS 44/1
čtvrtek:
- opakování min, času, test na 10 sloves (otázky,kladné i záporné věty)
- Great Britain - opakování
- how questions - zápis
- poslechové cvičení z PS 45/4
PS 45/5 - vytvořit otázky
- dalších 10 sloves - kartičky 1-15 (něco jsme už měli)


Přírodopis  Paryby
- zápis do sešitu
Zeměpis
úterý 6. 10.
ZEMĚDĚLSTVÍ
1. Rostlinná výroba
2. Živočišná výroba
 Druhy užitkových rostlin. (uč. str. 15, 16 - DÚ doplnit konkrétní rostliny)
- obilniny .....
- olejniny ....
- okopaniny ....
- pochutiny ....
- technické plodiny ....
 čtvrtek 8. 10.
Chov zvířat
Rybolov
Lesní hospodářství
Služby
Doprava
 úterý 13. 10.
kontrolní práce
Dějepis  nový zápis Franská říše, Vikingové
Německý jazyk  - opakování pozdravů, dnů v týdnu, číslovek
- telefonní čísla - otázka. odpověď
- čísla 10-20
- čísla 10-100
Fyzika  23.9.: učebnice strana 22, do sešitu napsat nadpis RYCHLOST ROVNOMĚRNÉHO POHYBU. Pak narýsovat a doplnit tabulku, opsat žluté rámečky na téže straně. 
25.9.: opsat z učebnice příklady převodu rychlosti z km/h na m/s . (příklad s traktorem) str 23, Opsat příklad s osobním automobilem také na str. 23. 
Spočítat příklad č. 4 na str. 24 - maratónský běžec
Pročíst na straně 254, 255:   1. laboratorní úloha
Občanská výchova Člověk jako osobnost - diskuse, úkoly, aktivity, zápisek
Zadání domácí práce: pročíst pracovní list o sociálních skupinách, splnit úkol - úvaha do sešitu 
Příští hodinu kontrolka na téma Zdravá životospráva! (23. 10.)                                                                                           
Výchova ke zdraví  Asertivní komunikace - video, řešení různých situací
   
   
   


Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!