úterý 13.10.2020

Milí rodiče,z důvodu nařízení o uzavření škol vám píši úkoly na dobu 14.10-16.10.;tedy do pátku.
Dříve, (než mě ukamenujete množstvím úkolů),malé vysvětlení:
1.Delší dobu nám trval přechod z prázdnin na školu.
2.Děti si musely zvyknout na změnu učitele.
3.Některé děti nemají dostatečně upevněno učivo z 1.ročníku díky distanční výuce ve      šk.r.2019/2020.( P.uč.Z.Kallerová má můj velký obdiv,jak vaše děti připravila na 2.třídu,
ale není nad výuku,kdy sedí žáci v lavicích.) Z těchto důvodů máme časový skluz a učiva nás čeká ještě spousta.Prosím,pracujte s dětmi pravidelně každý den ( jako by byly ve škole ),ať po příchodu opět do lavic mohu s dětmi bez problémů pokračovat v učivu.

Č - PS str.20,21
Č - učebnice str.15 cv.15
                     str.23 cv.3
                     str.26 cv.1,5
      cv. z učebnice napsat do červeného sešitu;pokud chcete s dětmi něco procvičit navíc,klidně pište do tohoto sešitu dál,např.diktát,psaní písmen,slabik,vět.....

M - malý PS str.10 cv.2
                     str.11 cv.1,2; (cv.2 děti bez vaší pomoci nezvládnou)
                     str.12 cv.1,2; (cv.2 děti bez vaší pomoci nezvládnou)
                     str.15 - celá stránka (cv.1 : 8+5 )
                                                                    5 si rozloží na 2(piš zelenou gelovkou) + 3 (piš perem)
M - velký PS str.23 cv.1,2,3,4
                     str.24 cv.1,2
pokud chcete s dětmi procvičovat matematiku,klidně použijte červený sešit

Č - písanka str.10,11
Prosím dohlédněte na sklon písma a stejnou velikost malých a velkých písmenek.
Některé děti MOOOC chválím na krásnou úpravu písanky.   :):)

Č - čítanka str.26,27
Č - moje vlastní knížka 
Prosím o pravidelné čtení;u některých dětí je potřeba číst článek z čítanky vícekrát.
Prosím dbejte na změnu hlasu na konci věty ( klesnutí hlasem,otázka,zvolání ). 
Některé děti opět MOOOC chválím za plynulé čtení už bez slabikování!!!!!!!!!   :):)

Prvouka - PS str.19

2 děti ještě stále neodevzdaly PROHLÁŠENÍ týkající se zřízení účtu Google.

Moc vám děkuji za spolupráci, v případě nejasností mne kontaktujte telefonem.       :):) Cigánková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                  pátek 16.10.2020

Milí rodiče,dnes naposledy vás kontaktuji touto cestou.Od pondělí ,tj.19.10., se budeme kontaktovat přes Gmail.Ale stále nemám 5 kontaktů na vaše děti ( termín odevzdání PROHLÁŠENÍ se založením účtu byl do 9.10.)
Ode dneška už jsem ve styku s některými rodiči přes Gmail a dnes už jsem tam zadala některé informace.Jednou z nejdůležitějších je,že v pondělí v době od 9 - 10 hodin mám s vašimi dětmi 
( dle nařízení vlády ) jednu povinnou hodinu ON - LINE výuky.
V úterý jsem psala s dětmi první diktát ( psaní vět ). Některé děti psaly začátek věty s malým písmenem a větu končily čárkou.Některé děti nepsaly každé slovo samostatně.
Proto DOBROVOLNÝ ÚKOL :
Do červeného sešitu napiš pár oznamovacích vět ( 2-3 slova),které ti někdo nadiktuje.
Pozor na začátek a konec věty .Pozor na psaní samostatných slov.
Např.Pes štěká.
Nikdo z vás mě k dnešnímu dni nekontaktoval,tak chci věřit,že vaše šikovné děti vše zvládly.
                                                                         Pěkný víkend :):)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                        
                                                                    
                                                                                                                                               
                                                           

      


      

 


   

    


  

             


     


                                                    


                        
   

            
               

                                                                      

              

           
                       


           

         

          
                                        

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!