Vítám vás v novém školním roce 2019 - 202
10.12.   Sl. s. 23 ( žlutý balonek)
            MP s.26/2
Ve škole se objevily vši. Prosím o kontrolu.

Zítra 11.12. jedeme do Šternberka na hrad. Žáci si vezmou batůžek se svačinou a pitím, pláštěnku a menší kapesné. Děti přijdou do školy stejně jako každý den a přijedeme ve 12.00 hod.
                


       
Podepisujte prosím dětem domácí úkoly, čtení i žákovskou knížku.

Prosím o vystřihnutí písmen N, n, Y, y, V, v a slabik s nimi spojených a  jejich uložení do složky na písmenka.
VE SLOŽCE NA PÍSMENA BUDOU POUZE PÍSMENA A SLABIKY, KTERÉ JSME SE JIŽ UČILI !!!  Jinak jsou děti zmatené.

Vysvětlivky:

Prv - prvouka
M -  Matýskova matematika
MP - procvičujeme s Matýskem: matematika
Pč - psaní číslic
ŽA. - živá abeceda
Sl - slabikář
PP - první psaní
Pís. - písanka

PL - pracovní list
 
PČ - praktické činnosti
Vv - výtvarná výchova
Tv - tělesná výchova
Hv - hudební výchova

 

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Vánoční turnaj v basketbalu chlapců
17.12.2019 (08:00 - 12:00)
Vánoční tvořivé dílny 2. stupeň
19.12.2019 (07:30 - 12:05)
Vánoční tvořivé dílny 1. stupeň
19.12.2019 (07:30 - 11:10)
Třídnické hodiny
20.12.2019 (07:30 - 09:10)
Vánoční besídka 9. ročníku
20.12.2019 (09:30 - 12:00)
Vánoční prázdniny
23.12.2019 (08:00 - 03.01.2020 - 17:00)
Začátek vyučování po prázdninách
06.01.2020 (07:30

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!