Dne 7. 6. 2011 se dívky z I. stupně naší ZŠ zúčastnily v Uničově na škole Haškova turnaje ve vybíjené, ve kterém se umístily na 1. místě. Chlapci jeli na podobný turnaj o dva dny později (9. 6.) a obsadili 4. místo.
Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                 

Mgr. Marie Řeřuchová

V rámci oslav 100 let školy jsme se rozhodli uspořádat i letos fotbalový turnaj okolních škol. V pátek 10.6. se na hřišti SK utkaly týmy Libiny, Oskavy, Dlouhé Loučky a Šumvaldu. Náš tým měl ambice i kvalitu na zopakování loňského prvenství.  
V prvním zápase s Dl. Loučkou jsme neproměnili spoustu vyložených příležitostí. O úspěchu se rozhodovalo ve druhém zápase se silnou Libinou. Prosadil se střelec P. Kyselý a libinské snahy o zkorigování zmařil několika skvělými zákroky M. Havlíček. Bezbranková remíza s Oskavou nám přinesla vítězství v turnaji.
Výsledky: Šu – Dl.L. 2:0, Li – Osk 1:0, Šu – Li 1:0, Dl. – Osk 0:2, Šu – Osk 0:0, Dl.L. – Li 0:4Pořadí: 1. Šumvald, 2. Libina, 3. Oskava, 4. Dlouhá Loučka
Sestava: M. Kolář, J. Kaller, D.Hejl, P. Kyselý (2branky), P. Bos, M. Polášek, M. Havlíček, D. Richter, T. Chudý, Z. Bartoněk, D. Kamler, M. Galetka, P. Vepřík, T. Dostál, P. Dujsengaliev, J. Šléška
Poděkování patří všem hráčům za odvedený výkon, SK Šumvald (především M.Smrčkovi) za poskytnutí fotbalového areálu a paní Kropáčové a Malínkové za zajištění občerstvení. V příštím roce bude pořadatelem Dlouhá Loučka.

Mgr. Ladislav Vyhnálek

Naši žáci se již tradičně zúčastnili soutěže „Mladý cyklista“, kterou pořádá každoročně BESIP a která se opět konala na Dopravním hřišti Uničov dne 11. května 2011.

Tato soutěž se skládala ze tří disciplín – zkouška znalostí první pomoci, jízda na kole dle dopravních předpisů a jízda zručnosti.

V této opravdu náročné soutěži si naši žáci vedli výborně. V kategorii mladších žáků jsme se umístili na 2. místě v této sestavě: Lucie Zatloukalová (5. roč.), Hana Heřmanovská (5. roč.), Matyáš Dittrich (4. roč.) a Ondřej Solovský (4. roč.).

V kategorii starších žáků jsme získali 5. místo v této sestavě: Petra Kantorová (8.tř.), Hana Chlebníčková (7.tř.), Jiří Brachtl (8. tř.) a Zdeněk Bartoněk (8. tř.).Děti se připravovaly s p. uč. Pecherovou.

Silvie Pecherová

Dne 18. května 2011 proběhla na naší základní škole recitační soutěž. Soutěžícími byli žáci, kteří postoupili z třídních kol do kola školního. Na recitátory se přišli podívat všichni spolužáci z 1. stupně. Soutěž pečlivě sledovala a vyhodnotila porota ve složení: Mgr. Hana Chudá, Mgr. Marie Řeřuchová a Zdena Kallerová.

Výsledky:

1. kategorie – 1. a 2. ročník:
1. místo Břetislav Navrátil (2. tř.)
2. místo Lucie Dobrozemská, Tomáš Mendlík, Stanislav Kunst (2. tř.)
3. místo Lenka Zatloukalová (1. tř.)

2. kategorie – 3., 4. a 5. ročník:
1. místo Eliška Fuchsová (4. roč.)
2. místo Ondřej Solovský (4. roč.)
3. místo Eliška Ryšavá (4. roč.)

Součástí recitační soutěže bylo autorské čtení vlastních textů těchto žáků: Hana Tužičková, Sabina Polášková, Martina Niklová  ze 4. ročníku a Leona Hrabáčková, Hana Heřmanovská, Karolína Berková a Daniela Kyselá z 5. ročníku.

Zvláštní cenu poroty za krásnou povídku získala žákyně 4. ročníku Martina Niklová.

Silvie Pecherová

Blížící se oslavy v těchto dnech skutečně hýbou šumvaldskou školou. Vidíme to doslova na každém kroku. Také výtvarná soutěž, připravená koncem května pro žáky druhého stupně, byla motivována významnými mezníky v historii zdejší školy. Mladí výtvarníci se opravdu činili. Nejpilnější z nich soutěž obeslali ne jedním, ale třeba i trojicí výtvarných děl.           

Z velkého množství prací bylo v předkole vybráno 27 nejlepších, jež postoupily do finálového výběru. Výstavka vybraných prací byla instalována ve školní družině. A bylo skutečně na co se dívat. Byly tu krásné kresby či malby s pohledy na zdejší školu, několik velmi pečlivě vytvořených modelů, celá série znaků, emblémů a návrhů plaket k jednotlivým výročím a nechyběly ani práce plné fantazie, zobrazující nejrůznější činnosti ve škole. Porota tak musela důkladně zvažovat, které práce si ocenění zaslouží nejvíce.         

Nejúspěšnější výtvarníci byli oceněni ve čtvrtek 26. května, současně s vyhodnocením literární soutěže. Vítězkou výtvarné soutěže se stala žákyně 7. třídy Hana  Chlebníčková, která vytvořila model školního areálu a dva návrhy emblémů. Druhé místo obsadil David Ulmann (8. třída) díky grafickému listu a kolorované kresbě s pohledem na budovu školy. Třetím místem byl oceněn model učebny vytvořený žákyní 7. třídy Markétou Ospálkovou.        

Vítězové obdrželi knižní ceny a diplomy, ale drobný dárek dostali všichni účastníci. Oceněným vítězům gratulujeme a všem tvůrcům za jejich pěkné výtvarné práce děkujeme. Vzhledem k tak dobré kvalitě většiny výtvarných prací předpokládáme, že některé z obrázků a modelů vystavíme i v září v rámci hlavní výstavy.

Mgr. Jaroslav Krestýn

Za krásného jarního počasí jsme ve středu 20. dubna pořádali na víceúčelovém hřišti 2. ročník jarního turnaje. Po nešťastné prohře 1:2 s Dl. Loučkou následovala tři vítězství. S Libinou 2:1, Medlovem 4:1 a Štěpánovem 2:0. Vše se rozhodovalo v posledním zápase s Troubelicemi. I remíza by stačila na 2. místo. Kvalitního soupeře jsme nepustili přes půlku. Z velké převahy však nepadla jediná branka a dle známého pravidla „nedáš dostaneš“ troubeličtí rozhodli střelou téměř z půlky hřiště. Výsledek 0:1 nás posunul na trochu nešťastné, ale krásné 3. místo.

Pořadí: 1. Dlouhá Loučka, 2. Troubelice, 3. Šumvald, 4. Štěpánov, 5. Libina, 6. Medlov

Sestava: L. Gux, Z. Bartoněk, V. Gerhát, S. Zámečník, P. Kantor, V Blumtrittová, J. Brachtl, R. Polc, L. Wiedermann, J. Zámečník, T. Dostál, J. Dostál, J. Gerhátová.

Sponzorům – Obci Šumvald, Invest CZ, Gevo transport, ONEŠ Šumvald děkujeme za podporu. Poděkování patří i divákům za podporu našeho týmu.

Vojta Gerhát

Ve středu 18.5. 2011 se konala v Uničově soutěž v atletickém víceboji  pro žáky II. stupně. Zúčastnilo se jí 8 škol z uničovského regionu (ZŠ Uničov - U Stadionu, ZŠ Troubelice, ZŠ Uničov - Pionýrů, ZŠ Dl. Loučka, Gymnázium Uničov, ZŠ Šumvald, ZŠ Unočov - Haškova). Družstva chlapců a dívek soutěžila v těchto disciplínách: běh 60m, skok daleký, hod granátem (chlapci) nebo míčkem (dívky) a běh 1500m (chlapci) nebo 1000m (dívky). 

Výsledky  družstev:

  družstvo

  umístění

     závodníci

mladší chlapci

  6. místo

M. Reichert, J. Šléška, T. Dostál, P. Dujsengaliev

mladší dívky

  5. místo

 H. Chlebníčková, L. Vepříková, G. Hejná, V. Blumtrittová

starší chlapci

  6. místo

D. Hejl, F. Čano, J. Tužička, D. Kamler

starší dívky

  2. místo

V. Hrabáčková, T. Pavelková, L. Lašáková, T. Vepříková   

 Výsledky jednotlivců:                                           

   jméno

umístění

   60m

  skok daleký

   hod

   1000m D / 1500m CH

V. Hrabáčková

1.  místo

   9,4s

   410cm

 38   m

             3:57

T. Vepříková

9.  místo

   9,4s

   370cm

 30,5m

             4:24

D. Hejl

10. místo

   8,9s

   423cm

 44   m

             5:36

D. Kamler

10. místo

   8,9s

   419cm

 40   m

             5:11

 Celkové pořadí škol:

1. ZŠ Uničov - U Stadionu (2616 b.), 2. ZŠ Troubelice (2602 b.), 3. ZŠ Uničov - Pionýrů (2583 b.), 4. Gymnázium Uničov (2554 b.), 5. ZŠ Šumvald (2426 b.), 6. ZŠ Dl. Loučka (2386 b.), 7. ZŠ Újezd (2279 b.), 8. ZŠ Uničov - Haškova (1878 b.)

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

                                                                     Mgr.Eva Navrátilová

Tradičního celostátního fotbalového turnaje McDonald´s Cup jsme se zúčastnili v pátek 13. 5. 2011. Konal se v Uničově na „umělce“. Pro naše vesměs mladší chlapce než povolují pravidla, byly souboje s vyspělými týmy Uničova a Šternberka především velkou fotbalovou školou a sbíráním zkušeností.

Výsledky: Šu – Troubelice 0:4, Šu – Uničov Stadion 0:4, Šu – Uničov Pionýrů 0:9, Šu – Šternberk Svobody 0:9, Šu – Šternberk Hrubého 0:3, Šumvald – Luká 0:5

Pořadí: 1. Uničov Stadion, 2. Uničov Pionýrů, 3. Šternberk Svobody, 4. Troubelice, 5. Šternberk Hrubého, 6. Luká, 7. Šumvald

Sestava: D. Machala, T. Wiedermann, C. Talanda, J. Dostál, F. Ospálek, J. Galetka, J. Zámečník, V. Petřík, J. Pěček, P. Dittrich, V. Večeřa, J. Petřík

L. Vyhnálek

4.5.2011 se žákyně 7. ročníku Hana Chlebníčková a Markéta Ospálková zúčastnily okresního kola fyzikální olympiády kategorie G - Archimediády, která se konala v Domě dětí a mládeže v Olomouci.Celkem 33 žáků ze základních škol a víceletých gymnázií celého okresu plnilo úkoly ve třech oblastech: V teoretické části prokazovali teoretické vědomosti ze 6. a 7. ročníku učiva fyziky, v praktické části měřením zjišťovali hustota papíru a nakonec následovala část, ve které se měl uplatnit důvtip a vynalézavost soutěžících.Obě naše žákyně obstály.Markéta Ospálková se umístila na 11. místě, Hana Chlebníčková na 17. místě a staly se tak úspěšnými řešitelkami okresního kola fyzikální olympiády kategorie G.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Radomil Kryl
P1010169

-Matematická olympiáda- 
Školní kolo MO řešila Hanka Chlebníčková a Markéta Ospálková, které se staly úspěšnými řešitelkami a postoupily do okresního kola. 
V okresním kole 6.4.2011 v Olomouci řešilo MO 49 přihlášených, úspěšných řešitelů bylo 17, M. Ospálková se umístila na 3. místě.  

-Pythagoriáda- 
Ve školním kole Pythagoriády soutěžili všichni žáci 6.-8. tř. Úspěšnými řešiteli v 8.tř., kteří vyřešili z 15 příkladů minimálně 9 příkladů správně, se stali Zdeněk Bartoněk a Tereza Vepříková. V 7. třídě to byla Markéta Ospálková. Postoupili do okresního kola, které se konalo 24.3.2011 v Uničově. Úspěšnými řešiteli se nestali.  

-Matematický klokan- 
18.3.2011 všichni žáci od 2.-9.tř. v jednotlivých kategoriích řešili mezinárodní soutěž Matematický klokan.V jednotlivých kategoriích byli nejlepší: 
-Cvrček- 2.-3.tř.  Kateřina Smrčková 41b                  
                         Vendula Horáková  37b                   
                         Natálie Maršálková 37b                   
                          Jitka Brachtlová     36b 

-Klokánek- 4.-5.tř. Karolína Berková   87b                   
                            Hana Heřmanovská 87b                    
                            Lucie Zatloukalová   77b                   
                            Leona Hrabáčková   71b 

-Benjamín- 6.-7.tř. Markéta Ospálková  65b                   
                            Dominika Machalová 60b                   
                             Hana Chlebníčková  45b                   
                              Aneta Jenáčková    45b 

-Kadet- 8.-9.tř.    Adéla Smékalová    65b                     
                          Lucie Lašáková       64b                    
                          Tereza Vepříková    62b                    
                          František Jedlička    62b 

Mgr. Ludmila Plšková             

Okrskové kolo (přeboru základních škol okresu Olomouc) v košíkové chlapců jsme pořádali ve středu 16.3.2011 v tělocvičně naší školy. Z okrsku Uničov se do soutěže přihlásily pouze ZŠ Pionýrů a U Stadionu, proto jsme turnaj doplnili o „nesoutěžního“ účastníka – ZŠ Libina.

Tradiční soupeři z Uničova přijeli výborně připraveni a motivováni konečně Šumvald porazit. Přes naši velkou snahu, odhodlání a velké nasazení jsme poprvé v tomto roce prohráli. V tabulce okrsku pak došlo k vyrovnané situaci – vzájemných porážek. O výsledku rozhodovalo skóre. O jediný koš jsme skončili na nepostupovém druhém místě. Přece jen se projevila absence několika hráčů – především M. Havlíčka. Všechny výsledky se započítávaly do dvou tabulek – v té celkové jsme zvítězili. Další zajímavostí, která svědčí o kvalitě této skupiny je, že ZŠ Pionýrů následně vyhrála okresní finále.

Výsledky: Šu – Pionýrů 9:8, Šu – Libina 15:6, Šu – U Stadionu 13:15

Pořadí okrsku: 1. Pionýrů, 2. Šumvald, 3. U Stadionu

Celkové pořadí: 1. Šumvald, 2. Pionýrů, 3. Stadion, 4. Libina

Sestava a body: J.Kaller 4, M. Kolář 8, T. Krabica 2, D. Richter 8, S. Straka, P. Kyselý 7, P.Bos 2, Z. Bartoněk, D. Kamler 6, M. Galetka

 

Přebor okresu Olomouc v košíkové dívek se konal ve Šternberku 17. 3. 2011. Zúčastnilo se jej celkem 7 týmů. Naše děvčata byla nalosována do velmi těžké čtyřčlenné skupiny s olomouckými školami Hálkova a M. Horákové. Přes statečný a bojovný výkon se nám nepodařilo postoupit do závěrečných zápasů. Cenná byla remíza s Velkou Bystřicí a také nesmírně vyrovnaný souboj (pouze 2:8) s celkovým suverénním vítězem okresu Olomouc - ZŠ Hálkova Olomouc. Jen pro porovnání - Hálkova ve finále porazila vítěze druhé skupiny, Šternberk 24 : 4.

Výsledky: Šu – V. Bystřice 4 : 4, Šu – M.Horákové Olomouc 0 : 8, Šu – Hálkova Olomouc 2 : 8

Sestava a body: V. Hrabáčková 4, A. Smékalová, L.Hubičková, A. Horáková, T. Pavelková, H. Wiedermannová, L. Lašáková, T. Vepříková 2, P. Kantorová

Mgr. Ladislav Vyhnálek

Ve středu 30.3. 2011 vyrazili naši chlapci 6. a 7. třídy na okresní přebor v basketbalu do Olomouce. Stejně jako minulý rok probíhal tento turnaj na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Sešlo se zde sedm družstev: ZŠ Slovanské gymnázium, ZŠ Velká Bystřice, ZŠ Šumvald, ZŠ Hálkova, ZŠ Hejčín, ZŠ Velký Újezd, ZŠ Velký Týnec.

Naši žáci vybojovali druhé místo ve své skupině a celkově třetí místo v turnaji.
Umístění: 1. ZŠ Hálkova, 2. ZŠ Velký Újezd, 3. Šumvald

Sestava hráčů: Bazínek J., Brachtl J., Gerhát V., Kantor P., Šléška J., Zámečník S., Dostál T., Dujsengaliev P., Nevěřil M..

Všem chlapcům gratulujeme  a děkujeme za vzornou  reprezentaci školy a naší obce.

Mgr. Eva Navrátilová

Ve středu 26.1. jsme opět vyslali zástupce naší školy na již 41. ročník atletických závodů žactva O nejlepšího výškaře–výškařku a nejrychlejšího chlapce–dívku okresu Olomouc. Závody probíhaly již tradičně v atletické hale stadionu AK Lokomotiva Olomouc.
Školu reprezentovali tito žáci a žákyně: Havlíček M., Hejl D., Čano F., Kaller J., Straka S., Kamler D., Šléška J., Hrabáčková V., Vepříková T.
Naši závodníci se v silné konkurenci registrovaných atletů neztratili. Dosáhli spousty výborných výsledků. Nejlepší výkony a umístění získal Marek Havlíček, který ve skoku vysokém dosáhl úžasného výkonu 183cm. Tímto výkonem se umístil na skvělém 1. místě. V běhu na 60m se Marek probojoval až do finále, kde po náročném výškařském závodě, vybojoval  4. místo (7,74s).           
Ani další závodníci se nenechali zahanbit a vybojovali výborná umístění.V běhu na 60m postoupili do semifinále Tereza Vepříková - 6. místo (9,15s) a Jan Šléška - 8. místo (9,28s). Velmi dobré osobní výkony dosáhli také David Hejl 8,61s, David Kamler 8,49s a Verča Hrabáčková. Ve skoku vysokém se na 5.-8. místě umístil výkonem 145cm Filip Čano. Kuba Kaller skočil 135cm a Standa Straka 130cm.           
Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci nejen naší školy, ale i naší obce.
                                                                                                                                                                                                                           Mgr. Eva Navrátilová

Ve středu 8. 12. 2010 jsme pořádali tradiční turnaj v košíkové dívek. Premiérou byla účast čtyř týmů. Kromě stálých účastníků (ZŠ Libina a ZŠ U Stadionu Uničov) přijela poprvé i děvčata Gymnázia Uničov.
Letos jsme patřili k favoritům turnaje, což děvčata potvrdila v prvních dvou zápasech. V posledním se však na nás „Libiňačky“ důkladně takticky připravily. Nasadily osobní obranu a přes naši velkou snahu slavily úspěch. Náš tým zaslouží pochvalu za nasazení a bojovnost. Druhé místo je nejlepším výsledkem v posledních letech.

Výsledky: Šu – Stad 10:2, Šu – Gym 19:14, Šu – Li 4:8, Li – Stad 22:6, Li – Gym 12:8, Stad – Gym 0:19

Pořadí: 1. ZŠ Libina, 2. ZŠ Šumvald, 3. Gymnázium Uničov, 4. ZŠ U Stadionu Uničov

Sestava a body: V. Hrabáčková 10, T. Pavelková, L. Lašáková 2, L. Hubičková, H. Wiedermannová, A. Smékalová 9, A. Horáková 2, T. Vepříková 8, P. Kantorová 2, V. Hejlová

L. Vyhnálek

Pozvání k tradičnímu turnaji v košíkové chlapců (15.12. 2010) přijaly školy z Uničova a Libiny. Náš kvalitní tým splnil těžkou úlohu favorita a v turnaji zvítězil. Chlapci si tak mohli pochutnat na dortu, každoroční ceně pro nejlepší tým. Rozhodující byl především těžký a takticky vedený zápas se Stadionem Uničov. O našem celkovém úspěchu rozhodla především výborná střelba o pečlivá obrana, o čemž svědčí celkové skóre 50 : 8!!!

Výsledky: Šu – Pion 6:2, Šu – Stad 10:6, Šu-Gym 24:0, Šu – Lib 10:0

Pořadí: 1. ZŠ Šumvald, 2. U Stadionu Uničov, ZŠ Pionýrů Uničov, 4. ZŠ Libina, 5. Gymnázium Uničov

Sestava a body: M. Havlíček 17, D. Hejl 13, D. Richter 8, M. Kolář 4, P. Bos, P. Kyselý, F. Čano, J. Kaller 2, D. Kamler 6, Z. Bartoněk

L. Vyhnálek

Jídelníček

Jídelníček

Organizace šk. roku

Žádné události k zobrazení

Statistika přístupů

Statistika přístupů

Použití textů, dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto webu, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu, je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!